Přeskočit na obsah

Výtvarné a prostorové řešení výstav Národního muzea 2016

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Národní muzeum

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

30. 6. 2016

Popis

Nová Guinea – ostrov válečníků a kanibalů,  Když císař umírá

Když císař umírá

 

Předmětem  bude výtvarné a prostorové řešení výstav Národního muzea Nová Guinea – ostrov válečníků a kanibalů a Když císař umírá.

Rozsah:

a) studie Výstav, které budou obsahovat prostorově‐výtvarné řešení interiéru výstavních prostor včetně zapojení exponátů, modelů, audiovizuální techniky, osvětlení a stávajícího výstavního mobiliáře dle libret Výstav (viz Příloha č. 4_3 Libreto Nová Guinea – ostrov válečníků a kanibalů, Příloha č. 5_3 Libreto Když císař umírá)

b) zhotovení dokumentace pro realizaci Výstav (dokumentace pro provedení stavby) včetně

seznamu prvků a výkazu výměr;

c) kontrolní rozpočet realizace Výstav;

d) autorský dozor po dobu realizace Výstav.

 

Uchazeč bude oprávněn podat nabídku k jedné, více i všem částem veřejné zakázky. Nabídky budou podávány vždy ke každé jednotlivé části samostatně, tzn. samostatnou nabídkou v anonymní uzavřené obálce.