Přeskočit na obsah

Výtvarné řešení výstavy Veselí kostlivci

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

14. 7. 2011

Popis

Po posouzení dostupných informací k výzvě k podání nabídky, jejímž předmětem je výtvarné řešení výstavy Veselí kostlivci, kterou vyhlásilo Národní muzeum, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonicko-výtvarnou soutěž.

Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména absenci nezávislých členů poroty, absenci cen a odměn, možnost zrušení soutěže kdykoliv bez náhrady nákladů atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko