Přeskočit na obsah

Vytvoření ideové studie na revitalizaci lesoparku a vyhlídky Bílá hora v Brně Židenicích

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

14. 5. 2012

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži na „Vytvoření ideové studie na revitalizaci lesoparku a vyhlídky Bílá hora v Brně Židenicích“, kterou vyhlásila Městská část Brno-Židenice, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní soutěž.

Soutěžní podmínky nenaplňují v několika bodech požadavky stanovené Soutěžním řádem České komory architektů (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA – porota/ § 6 Soutěžního řádu ČKA – možnost zrušení soutěže/ rozpor s § 11 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA – výstava atd.). Požadavek na poskytnutí územně neomezené, výhradní licence, ke všem způsobům užití odevzdaných soutěžních návrhů je třeba považovat za požadavek v rozporu s dobrými mravy.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko