Přeskočit na obsah

Vytvoření nového technického a grafického pojetí výstavní expozice pro roky 2015-2017 (DNE 24. 10. 2013 BYLA VYDÁNA DODATEČNÁ REGULÉRNOST K SOUTĚŽI)

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

18. 9. 2013

Popis

AKTUÁLNĚ: Pracovní skupině pro soutěže se podařilo přesvědčit vyhlašovatele, aby soutěžní podmínky upravil - doplnil nezávislou porotu, stanovil ceny a posunul termín odevzdání návrhů. Dne 24. 10. 2013 byla vydána dodatečná regulérnost a soutěž byla zařazena mezi probíhající.

 

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na veřejnou zakázku malého rozsahu Vytvoření nového technického a grafického pojetí výstavní expozice pro roky 2015-2017. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Absence cen a odměn (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA).

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.