Přeskočit na obsah

Vytvoření projektu stálé expozice Muzea Karlovy Vary včetně vnitřního vybavení

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

26. 6. 2013

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na výzvu zájemce k podání nabídky na zajištění projektové přípravy "Vytvoření projektu stálé expozice Muzea Karlovy Vary včetně vnitřního vybavení".  Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Absence cen a odměn (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). V případě zrušení soutěže je vyhlašovatel povinen stanovit podmínky odškodnění účastníků soutěže (rozpor s § 6 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA).

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.