Přeskočit na obsah

Vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí

Vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3, Úřad městské části

Ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

7. 9. 2022 - 29. 11. 2022

Počet odevzdaných návrhů

22

Více informací

Popis

Předmět soutěže vycházel ze záměru zadavatele, kterým bylo pořízení výtvarného díla do veřejného prostoru  výtvarného řešení vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí. 

Předmětem soutěže byl návrh výtvarného, materiálového a technického řešení
uměleckého díla na plochách lemujících vyústění žižkovského tunelu
z Karlína na Tachovské náměstí po jeho revitalizaci, tj. na dvou rovnoběžných
opěrných zdech a průčelní zdi vstupu do žižkovského tunelu ze žižkovské strany o
celkové výměře 270 m2, stojících na pozemku parc. č. 487/1 v katastrálním území Žižkov, obec Praha v návaznosti na projekt revitalizace Tachovského náměstí, jehož autorem jsou Ing. arch. Jiří Opočenský a Ing. arch. Štěpán Valouch (ov architekti s. r. o.).

Navržené Dílo by se mělo stát oživujícím prvkem přilehlého veřejného prostranství.
Výtvarné pojetí Díla, forma jeho výtvarného ztvárnění a jeho kompoziční začlenění do
prostoru bylo ponecháno na svobodné vůli a volné kreativitě autorů.

Jednofázová otevřená projektová výtvarná soutěž.
 

1. cena

Tran Anh Tuan, Adam Zajaček (Studio Polytonal s.r.o.)

Částka 110 000 Kč

1.cena  (1).jpg
1.cena  (2).jpg

2. cena

MgA. Vít Šimek (Atelier HRA s.r.o.)

Spolupráce: Bc. Karolína Hausenblasová

Částka 70 000 Kč

2. cena (1).jpg
2. cena (2).jpg

3. cena

MgA. Martin Holba, Ing. arch. Tina Peterková (Hejdová Duba architekti s.r.o.)

Částka 40 000 Kč

3.cena  (1).jpg
3.cena  (2).jpg

odměna

Ing. arch. Jan Urbášek

Částka 7 500 Kč

odměna Urbášek (1).jpg
odměna Urbášek (2).jpg

odměna

Ondřej Vyhnálek, Jan Šrámek

Částka 7 500 Kč

odměna Vyhnálek (1).jpg
odměna Vyhnálek (2).jpg

odměna

Ing. arch. Ondřej Janoušek

Částka 7 500 Kč

Soutěž na mapě