Přeskočit na obsah

Vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3, Úřad městské části

Předpokládané ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

29. 11. 2022 15:00

Datum vyhlášení soutěže

7. 9. 2022 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 6. 2022

Více informací

Popis

Předmět soutěže vychází ze záměru zadavatele, kterým je pořízení výtvarného díla
do veřejného prostoru  výtvarného řešení vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské
náměstí
. Předmětem soutěže je návrh výtvarného, materiálového a technického řešení
uměleckého díla na plochách lemujících vyústění žižkovského tunelu
z Karlína na Tachovské náměstí po jeho revitalizaci, tj. na dvou rovnoběžných
opěrných zdech a průčelní zdi vstupu do žižkovského tunelu ze žižkovské strany o
celkové výměře 270 m2, stojících na pozemku parc. č. 487/1 v katastrálním území
Žižkov, obec Praha v návaznosti na projekt revitalizace
Tachovského náměstí, jehož autorem jsou Ing. arch. Jiří Opočenský a Ing. arch.
Štěpán Valouch (ov architekti s. r. o.).

Navržené Dílo by se mělo stát oživujícím prvkem přilehlého veřejného prostranství.
Výtvarné pojetí Díla, forma jeho výtvarného ztvárnění a jeho kompoziční začlenění do
prostoru je ponecháno na svobodné vůli a volné kreativitě autorů.

Jednofázová otevřená projektová výtvarná soutěž.
 

Soutěž na mapě