Přeskočit na obsah

Využití objektu hotelu Strojař v Přerově

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Statutární město Přerov

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 3. 2018

Popis

Předmětem soutěže bude zpracování architektonického návrhu nové podoby stávajícího objektu hotelu Strojař a urbanistické řešení navazujícího území. V rámci rekonstrukce stávajícího objektu vzniknou byty s pečovatelskou službou, malometrážní byty, komerční prostory a komunitní centrum. Na řešeném území je dále požadováno vytvořit územní rezervu na vybudování komunitního domu pro seniory a zároveň navrhnout potřebné regulativy případné další zástavbu v území.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.