Přeskočit na obsah

Wienerberger Brick Award 2016

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Wienerberger AG pořádá každé dva roky Wienerberger Brick Award, soutěž, v níž je oceňována invenční architektura staveb z cihel. Výpravná publikace „BRICK“, vydávaná po každém ročníku soutěže, je od počátku trvalou formou prezentace nominovaných a oceněných staveb. Názorně na nich ukazuje, jak skvělým inovačním materiálem, od pálených tvárnic přes střešní tašky až po dlažební kostky, může cihla v dnešní architektuře být.

 

Stavby pro Wienerberger Brick Award 2016 je možné přihlásit do 31. března 2015. Poté mezinárodní porota vybere stavby nominované k ocenění, z nich stavby oceněné v jednotlivých kategoriích a stavbu vítěznou.
Pro vítěze Brick Award (vč. vítěze kategorie) je připraveno 7.000 Euro, pro vítěze jednotlivých (4) kategorií je připraveno 5.000 Euro.
Práce na přípravě publikace „Brick´16“ začnou na podzim 2015, na jaře 2016 bude publikace vydána.

 

Soutěžní kategorie:
• rodinné a bytové domy
• veřejně a sociálně prospěšné stavby, řešení veřejných prostor
• revitalizované objekty sloužící „novému účelu", kreativní a inspirující příklady rekonstrukcí cihlových staveb
• urbanistické začlenění stavby (při stávajícím trendu urbanizace bojujícím s nedostatkem prostoru) přinášející inovativní řešení respektující stávající situaci a okolí stavby
• udržitelný rozvoj (řešení odpovědná vůči životnímu prostředí, efektivně využívající energie a jejich zdroje, využití místních zdrojů, charakter a kvalita stavby, její světelné podmínky apod.)
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo upravit konečné kategorie dle předložených projektů.

 

Jak stavby do soutěže přihlásit?
Elektronicky na http://www.brickaward.com/submission/ nejpozději do 31. března 2015.
Krátkou informaci o tom, že jste se zaregistrovali, společně s jednou fotografií objektu, je třeba zaslat na email: komunikace.pr@volny.cz. Ke každé přihlašované stavbě je třeba zaslat alespoň 3 fotografie stavby a informaci o projektu a jeho autorovi. Je možné přiložit i další dodatečné informace, vč. např. novinových článků apod.