Přeskočit na obsah

Young Architect Award 2012

Young Architect Award 2012

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

ABF, a.s.

Ceny a odměny celkem

145 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

21. 2. 2012 - 4. 7. 2012

Počet odevzdaných návrhů

61

Více informací

Popis

Předmětem soutěžní přehlídky jsou architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže.

Ceny a odměny celkem: 145 tis. Kč, věcné ceny: CAD program Artlantis Studio v hodnotě 25 900 Kč bez DPH, Cena CASUA: odborná architektonická stáž v jednom z ateliérů Equator European Architects, 2x roční předplatné časopisu ARCHITEKT. 

 

Cena veřejnosti (hlasování veřejnosti na portále soutěže www.yaa.cz) Cultural, promotional and social center of La Clayette, France, autor: Rok Škerjanc, spoluautor: Andrej Šeligo

 

V souladu se soutěžními podmínkami a Soutěžním řádem ČKA nebyly v kategorii Realizace ceny uděleny a byly navýšeny odměny u vybraných oceněných prací v kategorii Projekty.

 

Putovní výstava 2012-2013: Termíny jsou průběžně zveřejňovány na www.yaa.cz

1. cena Beton Brož Young Architect Award 2012 (v kategorii Projekty)

Muzeum a škola flamenca, autor: Zuzana Procházková

yaa_2012_1cena_skola_flamenca_1.jpg
yaa_2012_1cena_skola_flamenca_2.jpg

2. cena Beton Brož Young Architect Award 2012 (v kategorii Projekty)

Knihovna Martina Kabátníka, autor: Tereza Komárková

yaa_2012_2cena_knihovna_martina_kabatnika_1.jpg
yaa_2012_2cena_knihovna_martina_kabatnika_2.jpg

3. cena Young Architect Award 2012 (v kategorii Projekty)

Cultural, promotional and social center of La Clayette, France, autor: Rok Škerjanc, spoluautor: Andrej Šeligo

yaa_2012_3cena_france_1.jpg
yaa_2012_3cena_france_2.jpg

Cena architekta Josefa Hlávky (v kategorii Projekty)

Knihovna Martina Kabátníka, autor: Tereza Komárková

Cena rektora ČVUT (za školní práci v kategorii Projekty)

Revitalizace bývalého barokního kláštera Paulánů v Nové Pace, autor: Tomáš Zdvihal

yaa_2012_cena_rektora_nova_paka_1.jpg
yaa_2012_cena_rektora_nova_paka_2.jpg

Cena Archiwebu za progresivní a inovativní přístup k řešení

Knihovna Martina Kabátníka, autor: Tereza Komárková