Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Young Architect Award 2015

Young Architect Award 2015

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

ABF, a.s.

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

19. 2. 2015 - 2. 7. 2015

Počet odevzdaných návrhů

71

Více informací

Popis

7. ročník architektonické soutěžní přehlídky  

 

Předmětem soutěžní přehlídky byly architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže. 

 

Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, přiblížit architekturu široké veřejnosti, podpořit veřejnou diskusi o architektuře a získat různé pohledy na nové využití starých míst a objektů v kontextu krajiny, venkovských sídel a měst.

 

Téma soutěžní přehlídky: Nový život pro stará místa. Udržitelný rozvoj prostředí.


Ceny:

Hlavní cena:

Titul Young Architect Award 2015 ve výši 30.000 Kč + věcná cena: CAD program Artlantis Studio

Cena architekta Josefa Hlávky ve výši 25.000 Kč 

 Cena rektora ČVUT za školní práci

 Cena rektora TUL za školní práci

 Cena časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla


Titul Beton Brož Young Architect Award 2015

Ing. arch. Kristýna Smržová ( FA VUT v Brně, vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.)

Částka 40 000 Kč

1.jpg
2.jpg

Cena CPI

Bc. Adam Cigler, Bc. Petr Vacek (FUA TU v Liberci, Atelier Zdeňka Fránka a Dany Rakové)

1.jpg
2.jpg

Cena architekta Josefa Hlávky

Ing. arch. Tereza Komárková (FA ČVUT v Praze, Ateliér: Hájek + Hulín)

Částka 25 000 Kč

1.jpg
2.jpg

Cena rektora ČVUT za školní práci

Bc. Adam Lacina (FUA TU v Liberci, Ateliér: Ateliér Hendrych/Janďourek)

Částka 10 000 Kč

1.jpg
2.jpg

Cena rektora TUL za školní práci

Bc. Monika Jasioková (AVU v Praze, Ateliér: Škola architektury Emila Přikryla)

Částka 10 000 Kč

1.jpg
2.jpg

Cena časopisu Moderní obec

Ing. arch. Jiří Žid, Ing. arch. Zuzana Koňasová, Ing. arch. Ondřej Pleštil, Ph.D.

1.jpg
2.jpg

Cena časopisu ARCHITEKT

Ing. arch. Tadeáš Říha (FA, Technische Universiteit Delft, Nizozemsko, Ateliér: Explore Lab)

01.jpg
02.jpg

Cena časopisu ERA21

Ing. arch. Eva Horáková (FA VUT v Brně, Ateliér: Ústav navrhování, modulový seminář)

1.tif
2.tif