Přeskočit na obsah

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě v ulici Za Elektrárnou, Praha 7

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Ředitelství vodních cest ČR

Předpokládané ceny a odměny celkem

2 500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

26. 2. 2024 15:00

Datum vyhlášení soutěže

11. 12. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

27. 11. 2023

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického a konstrukčního návrhu řešení propojení břehů plavebního kanálu Troja – Podbaba v ulici Za Elektrárnou v Praze 7, a to pro silniční dopravu a pro pěší a cyklisty, s cílem zajištění minimální podjezdné výšky 7,0 m nad nejvyšší návrhovou plavební hladinou.

Zadavatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR – má zájem získat architektonicko-konstrukční návrh řešení propojení břehů plavebního kanálu řeky Vltavy v ulici Za Elektrárnou v Praze 7, a to pro silniční dopravu a pro pěší a cyklisty. Hlavním smyslem a cílem návrhu přemostění plavebního kanálu je propojení několika částí krajinného a přírodního celku Trojské kotliny. Naplnění technických parametrů přemostění je jen jednou z vlastností návrhu. Klíčovou hodnotou návrhu, která bude posuzována, bude architektonický charakter přemostění a jeho začlenění do krajiny.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.