Přeskočit na obsah

Zahradní restaurace s rozhlednou v Malešickém parku

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Městská část Praha 10

Předpokládané ceny a odměny celkem

600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

3. 5. 2024 00:00

Datum vyhlášení soutěže

8. 2. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

1. 2. 2024

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je získat komplexní architektonický návrh objektu zahradní restaurace a rozhledny v Malešickém parku, včetně souvisejících krajinářských úprav v rozsahu řešeného území. Vybraný tým generálního projektanta následně zpracuje všechny projektové fáze investičního záměru

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci byly stanoveny na 60.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota následné zakázky činí 5.400.000,- Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.