Přeskočit na obsah

Základní škola Jana Vodňanského, Praha 7

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Městská část Praha 7

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

27. 1. 2022

Datum odevzdání soutěžních návrhů

25. 3. 2022 14:00

Datum vyhlášení soutěže

27. 1. 2022 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

19. 1. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je novostavba Základní školy Jana Vodňanského, která bude jednou z prvních staveb, která předurčí vzhled nově vznikajícího bloku domů na území pražských Holešovic. Předmětem soutěže je návrh nové základní školy včetně venkovních prostor a obnovení uličky Přádelní pro pěší a cyklisty (případně nezbytné zásobování). Cílem je nalézt takové řešení, které s přiměřenými ekonomickými náklady na výstavbu ale i na provoz budovy definuje smysluplný urbanismus místa a zároveň kreativní a kultivovanou architekturu, dále definuje jasnou představu o škole pro 21. století, která bude respektovat současné ekologické, sociální i estetické nároky.

Odhadované stavební náklady na realizaci jsou 500 mil. Kč bez DPH.

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://cceamoba.cz/souteze/jvs#.

Soutěž na mapě