Přeskočit na obsah

Základní škola via Montessori v Hlučíně

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Hlučín

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 030 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

2. 10. 2023 17:00

Datum vyhlášení soutěže

30. 6. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

30. 5. 2023

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu nové základní školy Via Montessori v Hlučíně pro 145 žáků v areálu stávající základní školy Hlučín Rovniny včetně návrhu nezbytně nutných úprav navazujícího veřejného prostranství a dopravního řešení v okolí školy.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Informace o soutěži na webu města: https://www.hlucin.cz/cs/urad-a-samosprava/uzemni-planovani-inzenyrske-site/architektonicke-souteze/zakladni-skola-via-montessori-v-hlucine.html