Přeskočit na obsah

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Pardubice

Ceny a odměny celkem

1 150 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

14. 4. 2022 - 25. 7. 2022

Počet odevzdaných návrhů

12

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracovat architektonický návrh novostavby základní umělecké školy s kapacitou 1200 žáků pro 4 obory – literárně-dramatický, výtvarný, taneční, hudební. Předmět soutěže je možné realizovat na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, parc. č. 3716, st. 5668, 3677/1, v k. ú. Pardubice. V rozsahu řešeného území bude návrh novostavby ZUŠ obsahovat i architektonické řešení přilehlého areálu školy včetně urbanistických a dopravních vazeb na okolní veřejná prostranství sídliště. Součástí návrhu budovy je návrh charakteru interiéru školy.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Web soutěže: https://pardubice.eu/zakladni-umelecka-skola-pardubice-polabiny

2. dělená cena

Studio Perspektiv, s.r.o., Grido, architektura a design, s.r.o.

Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Silvia Snopková, Ing. arch. Sebastian Sticzay, Ing. arch. Tomáš Pavlakovič, MgA. Jakub Herza

Částka 400 000 Kč

navrh 2_1.jpg
navrh 2_2.jpg
navrh 2_3.jpg

2. dělená cena

Med Pavlík architekti s.r.o.

Ing. arch. Lukáš Pavlík, Ing. arch. Tomáš Med, PhD., Ing. arch. Petr Ročňák, Ing. arch. Radim Mazálek

Částka 400 000 Kč

navrh 5_1.jpg
navrh 5_2.jpg
navrh 5_3.jpg

Soutěž na mapě