Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Záměr využití bývalého vojenského Letiště Ralsko

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

14. 3. 2012

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži na záměr využití „bývalého vojenského Letiště Ralsko“, kterou vyhlásil Liberecký kraj, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Kancelář kontaktovala zástupce vyhlašovatele (RNDr. Ivanu Pecháčkovou, vedoucí oddělení rozvojových koncepcí KÚ Libereckého kraje), kterému vysvětlila pochybení a nabídla osobní schůzku. Vyhlašovatel nevyjádřil vůli stav soutěže napravit.

Soutěžní podmínky nenaplňují v několika bodech požadavky stanovené Soutěžním řádem České komory architektů (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA – porota/ rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA – ceny a odměny/ rozpor s § 6 Soutěžního řádu ČKA – možnost zrušení soutěže/ rozpor s § 11 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA - výstava) atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko