Přeskočit na obsah

Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích

Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Strakonice

Ceny a odměny celkem

360 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

27. 11. 2017 - 9. 3. 2018

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh architektonického a urbanistického řešení prostoru západní části Velkého náměstí ve Strakonicích. Jednalo se o ideovou soutěž, jejímž cílem bylo nalézt co nejvhodnější ztvárnění daného prostoru jak po stránce estetické, tak po stránce funkční. Cílem úprav bylo vytvoření jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství ve městě. Předpokládalo se propojení aktivit občanů a návštěvníků města. Podstatná měla být podpora dalšího rozvoje centra s důrazem na aspekty nejen urbanistické a architektonické, ale i sociální, ekonomické, kulturní a ekologické.

Návrh měl obsahovat řešení vlastního veřejného prostranství, řešení zpevněných ploch včetně materiálového provedení, řešení zeleně a případných vodních prvků, řešení městského mobiliáře, osvětlení, určení a rozmístění případných výtvarných děl. V návrhu měla být řešena doprava v této centrální části města. Dále měl návrh obsahovat hrubý odhad finanční náročnosti realizace navrhovaného řešení

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

 2. cena

Jiří Urbánek, Ing. arch. Michal Rostecký, Ing. arch. Michaela Bošková

Částka 160 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg

3. cena

Ing. arch. Milan Homolka, Ing. arch. Jan Homolka, Ing. arch. Vojtěch Homolka, Jan Lankaš

Částka 120 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg

Odměna

Ateliér 6, s.r.o.

Ing. arch. Radek Šíma

Částka 60 000 Kč

Odměna_A6_a.jpg
Odměna_A6_b.jpg
Odměna_A6_c.jpg
Odměna_A6_d.jpg

Odměna

Ing. arch. Zdeněk Hromádka, Ing. arch. Ondřej Chudý, Ing. arch. Josef Habersberger, Ing. arch. Petr Sladký

Částka 20 000 Kč

Odměna_Sladký_a.jpg
Odměna_Sladký_b.jpg
Odměna_Sladký_c.jpg
Odměna_Sladký_d.jpg

Soutěž na mapě