Přeskočit na obsah

Zelený most 2007

Zelený most 2007

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Těžební unie ve spolupráci s Českou komorou architektů

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

1. 11. 2006 - 31. 5. 2007

Popis

Do soutěže bylo přihlášeno pět projektů z celého území České republiky na jakýkoliv druh revitalizace po povrchové těžbě, která se již začala realizovat, jejíž realizace probíhá nebo je již dokončena. Hlavní kritéria hodnocení byla: funkční začlenění do okolní krajiny, urbanistické začlenění, dlouhodobý přínos záměru, přírodovědný potenciál a ekonomická náročnost. V soutěžní porotě zasedali zahradní architekt i urbanista, zoolog, biolog, geolog, zástupce Těžební unie i MŽP, kteří mezi sebou zvolili předsedu komise.
 
Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti nejlepší rekultivační projekty prováděné na území České republiky a pozměnit tak negativní názor na těžební průmysl.

Hlavní cena

Rekultivace Jámy zelené v Horní Bříze – RNDr. Pavel Žlebek, Ekoservis Karlovy Vary

zelenymost_1.jpg
zelenymost_2.jpg