Přeskočit na obsah

Zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost – Obnova parku Božetěchův sad, Brno

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

20. 11. 2019

Popis

Česká komora architektů zaznamenala skrytou architektonickou soutěž v podobě zakázky malého rozsahu „Zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost – Obnova parku Božetěchův sad, Brno“, která nesplňuje podmínky pro potvrzení o regulérnosti.

Dle § 3 odst. 3 Soutěžního řádu České Komory architektů jsou osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou vyloučeny ze soutěže, které Komora nevydala potvrzení regulérnosti. 

Ze zveřejněných podmínek vyplývá, že nebyla ustavena odpovídající porota s nadpoloviční odbornou částí, která bude posuzovat návrhy. Výši cen a odměn pro soutěžící nelze adekvátně posoudit, jelikož není známa požadovaná investice.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže neúčastnili.