Přeskočit na obsah

Zkvalitnění a rozvoj sídliště Čs. odbojářů v Chodově

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Město Chodov

Předpokládaný termín vyhlášení

8. 5. 2024

Popis

Předmětem soutěže o návrh je:

  • zkvalitnění veřejného prostoru sídliště Čs. odbojářů v Chodově, tj. komplexní řešení veřejných prostranství vč. dopravy, modrozelené infrastruktury a vybavenosti;
  • vhodného urbanistického rozvoje lokality, tj. prověření využití navazujících ploch vč. prověření možnosti a (případného) stanovení parametrů budoucí výstavby.

Urbanisticko-architektonická, užší, jednofázová, projektová soutěž