Přeskočit na obsah

Březnická, Zlín – nová městská čtvrť

Březnická, Zlín – nová městská čtvrť

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Zlín

Ceny a odměny celkem

1 300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 12. 2020 - 9. 4. 2021

Počet odevzdaných návrhů

12

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického návrhu území v centrální části Zlína, vymezeného ulicemi Březnická, Mostní, U Zimního stadionu a stávající sportovní halou dle podkladu.
Toto území, dosud stavebně nevyužité, představuje pro město samotné velkou výzvu a současně potenciál, jehož prověření je žádoucí. Nedá se předpokládat, že by bylo možné v centru Zlína v budoucnu řešit tak rozsáhlé a přitom tak zajímavě umístěné území, navíc ve vlastnictví samotného města.
Zadavatel předpokládal vznik polyfunkčního stavebního souboru, který bude přínosem centra města a vhodně doplní své okolí funkčně i prostorově. Přestože byly programem nabízeny a požadovány různé funkce, vzhledem k poloze vůči centru města je prioritou této lokality bydlení. Město uvažovalo i o vlastním residenčním developmentu, jehož cílem mělo být doplnění širšího centra o další bydlení. Do území bylo dále potřeba zakomponovat vybrané požadavky dopravní (záchytné parkoviště, točna MHD), mezi uvažovanými záměry bylo dále muzeum veteránů, cvičná sportovní hala a komerce, to vše s důrazem na kvalitu vytvořeného veřejného prostoru.
Všechny výše uvedené záměry a podněty byly pro potřeby této soutěže vyhodnoceny a byly součástí stavebního programu, případně dalších soutěžních podkladů.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž.

 

 

 

1. cena

Ing. arch. Luděk Šimoník
Spolupráce: doc. Ing. arch. Karel Havliš, , Spoluautoři: Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Kryštof Foltýn, Ing. Jiří Topinka

Částka 600 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

3. cena

IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o.

Ing. arch. Jan Pačka, Ing. arch. Igor Šimon, Ing. arch. Jan Pačka,, Ing. arch. Igor Šimon
Spolupráce: Spolupráce: Ing. arch. Radek Fila, Ing. arch. Hana Nováková

Částka 150 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Odměna

AMA architekti s.r.o.

Spolupráce: Spolupráce (model): Přemysl Jáně

Částka 100 000 Kč

Odměna_Martinek_a.jpg
Odměna_Martinek_b.jpg

Odměna

Spolupráce: , Spoluautoři:Ing. arch. Luboš Bača, Ing. arch. Petr Rejnuš, Ing. Milan Ptáček

Částka 50 000 Kč

Soutěž na mapě