Přeskočit na obsah

Stavba roku 2008 Zlínského kraje

Stavba roku 2008 Zlínského kraje

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Česká komora architektů

Regulérnost

Regulérní

Popis

Poslání soutěže: Hlavním cílem soutěže byla prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti stavebnictví ve Zlínském kraji a přiblížení takových děl a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž kladla za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby i mimo území kraje.

Přihlášku do soutěže mohl podat kterýkoliv z účastníků výstavby (investor, dodavatel, projektant, majitel objektu).

Do soutěže mohla být přihlášena díla ve vyhlášených kategoriích, která byla uvedena do provozu rozhodnutím stavebního úřadu nejpozději k 31. 12. 2008.

Uzávěrka přihlášek byla: 15. března 2009.

 

 

l. Stavby občanské vybavenosti - Hlavní cena:

Univerzitní centrum ve Zlíně; Investor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Projektant: Ing. arch. Eva Jiřičná, AI-DESIGN. s.r.o.. KB projekt, s.r.o., Hexaplan International spol. s r.o.; Dodavatel: Sdružení MW - Metrostav a.s., VW WACHAL a.s; Přihlašovatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

i_hl_cena_un_centrum_zlin.jpg

l. Stavby občanské vybavenosti - Hlavní cena:

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Zlín - onkologické centrum; Investor: Zlínský kraj; Projektant: CENTROPROJEKT a.s.; Dodavatel: MANAG, a.s.; Přihlašovatel: MANAG, a.s.

i_hl_cena_kraj_nem_zlin.jpg

l. Stavby občanské vybavenosti - Čestné uznání

Oprava a rekonstrukce objektu „U hejtmana Šarovce“; Investor: SYNOT REAL ESTATE, a.s.; Projektant: G GARCHICO s.r.o.; Dodavatel: PaPP, spol. s r.o.; Přihlašovatel: PaPP, spol. s r.o.;

i_cest_uzn__objekt_sarovec.jpg

l. Stavby občanské vybavenosti - Čestné uznání

Obchodní a zábavní centrum Zlaté Jablko ve Zlíně Investor: REIN Holding, a.s. Projektant: GG ARCHICO s.r.o. Dodavatel: PSJ, a.s. Přihlašovatel: PSJ, a.s.

i_cest_uzn__zlate_jablko_zlin.jpg

l. Stavby občanské vybavenosti - Čestné uznání

Krytý bazén Valašské Meziříčí Investor: ST SERVIS s.r.o. Projektant: Martinák a Zajíc, spol. s r.o., CoDE spol. s r.o. Dodavatel: Skanska CZ a.s. Přihlašovatel: ST SERVIS s.r.o.

i_cest_uzn_bazen_val_mez.jpg

II. Domy pro bydlení - Hlavní cena

Bytový dům Zlín-Partyzánská Investor: BZ lnvest, s.r.o. Projektant: Ing. arch. Pavel Míček Dodavatel: TOPS, s.r.o. Přihlašovatel: TOPS,s.r.o.

ii_byt_dum_partyzanska_zlin.jpg

II. Domy pro bydlení - Čestné uznání

Dům s chráněnými byty a Charitní domov v Hluku Investor: Město Hluk Projektant: Atelier SEVERA, s.r.o. Dodavatel: POZEMSTAV Prostějov, a.s Přihlašovatel: Město Hluk

ii_cest_uzn__dum_chr_byty_hluk.jpg

II. Domy pro bydlení - Čestné uznání

Dům s chráněnými byty Zlín – Malenovice Investor: Statutární město Zlín Projektant: KB projekt, s.r.o. Dodavatel: MANAG, a.s. Přihlašovatel: MANAG, a's.

ii_cest_uzn__chr_byty_zlin_mal.jpg

III. Rodinné domy - Hlavní cena

Rodinný dům v Přílepích u Holešova Projektant: lng. arch. Jiří Jílek Dodavatel: RAPOS. spol. s r.o. Přihlašovatel: RAPOS. spol. s r.o.

iii_hl_cena_rd_prilep_holesov.jpg

III. Rodinné domy - Čestné uznání

Rodinný dům Mladcová Investor: Ing. Vlastimil Fabík Projektant: Ing. arch. Pavel Hanulík, FORMICA s.r.o. Dodavatel. SWIST CZ spol. s r.o. Přihlašovatel: F O R M I C A s.r.o.

iii_cest_uzn_rd_mladcova.jpg

III. Rodinné domy - Čestné uznání

Rodinný dům Zlín - Prštné Investor: Mgr. Zdeněk Stoklásek Projektant: Ing. arch. Pavel Chládek Dodavatel: Milan Jakvid Přihlašovatel: Ing. arch. Pavel Chládek

iii_cest_uzn_rd_zlin_prstne.jpg

IV. Průmyslové a zemědělské stavby - Hlavní cena

Administrativně - logistické centrum společnosti LAPP KABEL s.r.o. Investor: LAPP KABEL, s.r.o. Projektant: S-projekt plus, a.s. Dodavatel: PSG – International a.s. PřihIašovatel: LAPP KABEL, s.r.o.

iv_hl_cena_lapp_kabel.jpg

IV. Průmyslové a zemědělské stavby - Čestné uznání

Závod na výrobu plastů - Zálesí a.s., Luhačovice Investor: ZÁLESÍ a.s. Projektant: JaP architects s.r.o., Ing. arch. Jan Přehnal Dodavatel: PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Přihlašovatel: ZÁLESÍ a.s.

iv_cest_uzn__plasty_luhacovice.jpg

V. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby - Hlavní cena

D 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: VIAPONT, s.r.o. Dodavatel: Skanska DS a.s. Přihlašovatel: Skanska DS a.s.

v_hl_cena_dalnice_kromeriz.jpg

V. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby - Čestné uznání

Silnice III/14872 Hovězí - Hovízky, mosty Investor: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Projektant: MSS - projekt s.r.o. Dodavatel. KKS, spol. s r.o. Přihlašovatel: KKS, spol. s r.o.

v_cest_uzn__silnice_hovezi.jpg

V. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby - Čestné uznání

Logistické centrum odpadů mikroregionu Vsetínsko Investor: Město Vsetín Projektant: IPR spol. s.r.o. Dodavatel: STRABAG a.s. Přihlašovatel: STRABAG a.s.

v_cest_uzn__odpady_vsetinsko.jpg

VI. Realizace rozvojových projektů měst a obcí - Hlavní cena

Revitalizace zadního nádvoří zámku Žerotínů Investor: Město Valašské Meziříčí Projektant: RUSTICUS, s.r.o. Dodavatel: PhDr. PETR TULIA - ACFI Přihlašovatel: Město Valašské Meziříčí

vi_hl_cena_zamek_zerotinu.jpg

VI. Realizace rozvojových projektů měst a obcí - Čestné uznání

Oprava náměstí Sv. Ondřeje Uherský ostroh Investor: Město Uherský ostroh Projektant: INTOS s.r.o. Dodavatel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. Přihlašovatel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

vi_cest_uzn__namesti_uhersky_o.jpg

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje - Zvláštní cena

Bytový a komerční komplex Jesenice city Investor: NOVERA spol. s r.o. Projektant: LOXIA a.s. Dodavatel: SMO a.s. Přihlašovatel: SMO a.s.

zvl_cena_jesenice.jpg

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje - Zvláštní cena

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika Investor: Město Svitavy Projektant: Ing. arch. Roman Svojanovský a Ing. Ivo Junek Dodavatel: MN WACHAL a.s. Přihlašovatel: VW WACHAL a.s.

zvl_cena_fabrika.jpg

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje - Zvláštní cena

Obchodní centrum OAZA Kladno – Kročehlavy Investor: CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. Projektant: PROJEKTinvest, s.r.o. Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s. Přihlašovatel: PROJEKTinvest,s.r.o.

cest_uznani_oaza_kladno.jpg

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje - Cena hejtmana Zlínského kraje

Domov důchodců Otrokovice Investor: Město Otrokovice Projektant: JaP architects s.r.o., autor stavby Ing. arch. Jan Přehna| Dodavatel: Pozemní stavitelství Zlín a.s. Přihlašovatel: Město Otrokovice

cena_hejtmana_otrokovice.jpg

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje - Cena novinářů

Rekonstrukce a dostavba tělocvičny v Nezdenicích Investor: Obec Nezdenice Projektant: Ing. Milan Surovec Dodavatel: 3V & H, s.r.o. Přihlašovatel: 3V & H, s.r.o.

cena_novinaru_nezdenice.jpg

Studentská práce roku - 1. místo

Petr lmrich, Střední průmyslová škola Zlín

slana_1_m_sto_-_imrich.jpg

Studentská práce roku - 2. místo

Tomáš Pavlica, Střední odborná škola technická Uherské Hradiště

slana_2_m_sto-_pavlica.jpg

Studentská práce roku - 3. místo

Kateřina Hlavičková, Střední průmyslová škola Zlín

slana_3_m_sto_-_hlavi_kov_.jpg

Studentská práce roku - Čestné uznání

Martin Flanta, Tomáš Sviták, Střední průmys|ová škola Zlín