Přeskočit na obsah

ZOO Brno – velký výběh šimpanzů

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

12. 12. 2011

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži o návrh „ZOO Brno – velký výběh šimpanzů“, kterou vyhlásila příspěvková organizace Zoologická zahrada města Brna, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Velmi nás mrzí, že i přes vůli přispět k nápravě – schůzka místopředsedy ČKA akad. arch. Jana Sapáka, člena PS pro soutěže Ing. arch. Jany Janíkové a za vyhlašovatele MVDr. Martina Hovorky, PhD. a Ing. Hany Václavkové – se nepodařilo dojít ke shodě a tuto soutěž o návrh zrušit a vyhlásit soutěž novou, která by byla v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko