Přeskočit na obsah

Vstupní vestibul historické budovy Ministerstva průmyslu a obchodu

Vstupní vestibul historické budovy Ministerstva průmyslu a obchodu

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ceny a odměny celkem

300 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

23. 4. 2019 - 9. 7. 2019

Počet odevzdaných návrhů

12

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh architektonického a interiérového řešení vstupního vestibulu a podatelny objektu
MPO, Na Františku 32, Praha 1, včetně návrhu mobiliáře, osvětlení a pozic bezpečnostních prvků.

Součástí návrhu mělo být propojení vstupního vestibulu a podatelny tak, aby se zajistil vstup do podatelny mimo bezpečnostní zařízení pro vstup do dalších prostor MPO. Konkrétní řešení ponechal zadavatel na invenci soutěžících, přičemž je třeba respektovat historické hodnoty budovy.

Budova MPO je významnou a cennou architekturou pražského nábřeží. Byla vystavěna v letech 1928-1934
významným českým architektem Josefem Fantou, dle návrhu z veřejné soutěže, jako budova pro potřeby resortu
průmyslu a obchodu. Návrh vstupního vestibulu by měl představovat novodobou, smělou a zajímavou
architekturu, která současným architektonickým jazykem vhodně doplní dílo architekta Josefa Fanty.

Součástí řešení byl veřejný předprostor vstupu do budovy.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

1. cena

MgA. Elena Fialková, MgA. Matyáš Fialka, Ing. arch. Vladimír Fialka, MgA. Jakub Herza

Částka 110 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

3. cena

Ing. arch. Lucie Kirovová, Ing. arch. Tereza Dufková, Ing. Jiří Beran

Částka 50 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Soutěž na mapě