Přeskočit na obsah

Zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky na realizaci výstavy VHÚ k 100. výročí 1. sv. války

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

3. 2. 2014

Popis

Kancelář ČKA byla upozorněna autorizovanými architekty na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování podkladů pro zadání veřejné zakázky na realizaci výstavy VHÚ k 100. výročí 1. sv. války“, kterou vyhlásilo Ministerstvo obrany. Soutěž vykazuje z hlediska Soutěžního řádu České komory architektů jisté nedostatky. V soutěžních podmínkách není jmenovitě uvedena porota, nadpoloviční většina členů poroty musí být nezávislá na vyhlašovateli a na orgánech rozhodujících o využití výsledku soutěže (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Absence cen a odměn (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 11 Soutěžního řádu ČKA).

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

 

Stejná veřejná zakázka byla vyhlášena i v roce 2013, podrobnosti zde