Přeskočit na obsah

Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy a dostavbu budovy ZŠ v Roztokách

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

10. 10. 2011

Popis

AKTUÁLNĚ:

ČKA vydala dne 7. 10. 2011 neregulérnost k veřejné zakázce na zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy a dostavbu budovy ZŠ v Roztokách. V dubnu 2013 zjistila, že soutěže se zúčastnila společnost HELIKA, a. s., která vyhlašuje každý rok regulérní soutěž pro studenty. Pracovní skupina pro soutěže zaslala společnosti HELIKA, a. s. dopis, kde upozornila, že vnímá její přístup k neregulérním soutěžím velmi negativně a že se domnívá, že škodí snaze ČKA o zlepšení profesního prostředí. Zároveň pracovní skupina požádala o prošetření této neregulérní soutěže Dozorčí radu ČKA. Dozorčí rada ČKA zjistila, že se neregulérní soutěže zúčastnily dva subjekty, jejichž odpovědnými autorizovanými osobami jsou stavební inženýři autorizovaní u ČKAIT.

______________________________________________________________________________________________________

Po posouzení dostupných informací k veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy a dostavbu budovy ZŠ v Roztokách“, kterou vyhlásilo město Roztoky, shledala Česká komora architektů, že se jedná o skrytou neregulérní architektonickou soutěž.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko