Přeskočit na obsah

Zpracování projektu PPM – architektonicko-výtvarné řešení jižního křídla prelatury

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

19. 4. 2012

Popis

Po posouzení dostupných informací k veřejné zakázce „Zpracování projektu PPM – architektonicko-výtvarné řešení jižního křídla prelatury“, kterou vyhlásilo Muzeum Brněnska, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní soutěž.

Soutěžní podmínky nenaplňují v několika bodech požadavky stanovené Soutěžním řádem České komory architektů (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA – porota/ rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA – ceny a odměny, § 6 Soutěžního řádu ČKA – možnost zrušení soutěže/ rozpor s § 11 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA – výstava atd.).

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko