Přeskočit na obsah

Zpracování studie Nové radnice městského úřadu v Mníšku pod Brdy

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

27. 2. 2018

Popis

Česká komora architektů zaznamenala architektonickou soutěž na zpracování studie Nové radnice městského úřadu v Mníšku pod Brdy. Vzhledem k předmětu soutěže lze předpokládat, že počítá s účastí členů České komory architektů. Soutěž ovšem nemá potvrzení regulérnosti.

Ze zveřejněných podmínek vyplývá, že není zveřejněna porota s nadpoloviční odbornou částí a soutěž proto nesplňuje podmínky pro potvrzení její regulérnosti. Současně z podmínek nevyplývá, zda je adekvátní výše cen a odměn, není zveřejněna předpokládaná výše investičních nákladů.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže, nedojde-li k nápravě a nebude potvrzena její regulérnosti, neúčastnili.