Přeskočit na obsah
Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně

Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

450 000 Kč

Předpokládané ceny a odměny celkem

450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

5. 11. 2019 - 20. 1. 2020

Datum vyhlášení soutěže

5. 11. 2019 00:00

Počet odevzdaných návrhů

18

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže byla autorská díla - autorské návrhy dvou vodních prvků pro Dominikánské náměstí, a to v prostoru před kostelem sv. Michala (část 1 návrhu) a v centrální části náměstí, definované 4 platany a 4 kamennými lavicemi (část 2 návrhu). Návrh měly za úkol respektovat význam místa, tedy historického náměstí se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patřilo např. dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících, interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města. U návrhů se nevylučovala žádná z forem řešení. Vodní prvky typu kašny nebo fontány mohly být dílem sochařským, architektonickým nebo mohlo jít o čistě technické řešení, pokud byly další požadavky zadavatele splněny. Návrhy měly splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy budou objekty od vodního média odpojeny; Nutné bylo respektovat požadavek trvanlivosti a odolnosti vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Pojetí bylo ponecháno na kreativitě autorů.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-výtvarná soutěž.


1. cena

Ing. arch. Martin Sazama, Ing. arch. Romana Ema Pavlovská , Ing. arch. Radim Horák
Spolupráce:

Částka 200 000 Kč

Hodnocení poroty

2. cena

akad. sochař Stefan Milkov

Spolupráce:

Částka 150 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Oldřich Morys, Ondřej Bělica, Václav Kielar
Spolupráce:

Částka 100 000 Kč

Hodnocení poroty

Soutěž na mapě