Přeskočit na obsah

Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně

Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

5. 11. 2019 - 20. 1. 2020

Počet odevzdaných návrhů

18

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byla autorská díla - autorské návrhy dvou vodních prvků pro Dominikánské náměstí, a to v prostoru před kostelem sv. Michala (část 1 návrhu) a v centrální části náměstí, definované 4 platany a 4 kamennými lavicemi (část 2 návrhu). Návrh měly za úkol respektovat význam místa, tedy historického náměstí se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patřilo např. dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících, interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města. U návrhů se nevylučovala žádná z forem řešení. Vodní prvky typu kašny nebo fontány mohly být dílem sochařským, architektonickým nebo mohlo jít o čistě technické řešení, pokud byly další požadavky zadavatele splněny. Návrhy měly splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy budou objekty od vodního média odpojeny; Nutné bylo respektovat požadavek trvanlivosti a odolnosti vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Pojetí bylo ponecháno na kreativitě autorů.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-výtvarná soutěž.


1. cena

Ing. arch. Radim Horák, Ing. arch. Martin Sazama, Ing. arch. Romana Ema Pavlovská

Částka 200 000 Kč

Návrh č. 18 (1).JPG
Návrh č. 18 (3).JPG
Návrh č. 18 (2).JPG

2. cena

akad. sochař Stefan Milkov

Částka 150 000 Kč

Návrh č. 16 (3).JPG
Návrh č. 16 (2).JPG
Návrh č. 16 (1).JPG

3. cena

Oldřich Morys, Ondřej Bělica, Václav Kielar

Částka 100 000 Kč

Návrh č. 3 (2).JPG
Návrh č. 3 (3).JPG
Návrh č. 3 (1).JPG

Soutěž na mapě