Přeskočit na obsah

Revitalizácia MPR Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc

Status

Probíhající

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Predmetom súťaže návrhov ( ďalej len „súťaž“ ) je:
›urbanisticko–architektonické riešenie revitalizácie územia mestskej pamiatkovej rezervácie(MPR) Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých komunikácií s cieľom zlepšenia parametrov úžitkovosti a pobytových kvalít priestoru v súlade s pamiatkovými zásadami a územným plánom mesta („ÚPN-M“) Žilina v platnom znení a podľa vymedzenia územia týmito súťažnými podmienkami.
o V ÚPN-M Žilina má územieMPR základnú funkciu ochrany pamiatok a pamätihodností, plní funkcie občianskej vybavenosti rôznych úrovní aj bývania.

Porotci:

ČLENOVIA
› Ing. arch. Stanislav Žerava
› Ing. arch. Jitka Ressová
› Ing. arch.Pavol Paulíny PhD
› Ing. arch. Pavol Ižvolt PhD.
› Ing. arch. Rudolf Chodelka

NÁHRADNÍCI
› Ing. Anna Dobrucká,
› Ing. arch. Lenka Likavčanová

Ceny:

CENY
Účastník na 1. mieste získa cenu 21 250€,
Účastník na 2. mieste získa cenu 17 000 €,
Účastník na 3. mieste získa cenu 12 750 €.

ODMENY
Suma určená na odmeny predstavuje čiastku 4 000 € spolu. Odmeny môžu byť vyplatené
jednému alebo viacerým účastníkom podľa odporúčania poroty.

Termín odevzdání návrhů: 28. 6. 2024 do 16 hod.

Více informací: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/49838/summary