Přeskočit na obsah

Zpřístupnění důlního díla Orty

Status

V přípravě

Vyhlašovatel

Jihočeský kraj

Předpokládaný termín vyhlášení

10. 5. 2024

Popis

Předmětem soutěže je zpřístupnění důlního díla Orty veřejnosti se již řadu let jeví jako nejlepší možnost zachování existence této přírodní a technické památky. Provozní budova by měla zajistit potřebný servis pro návštěvníky celého areálu. V dole byl původně těžen kaolin pro potřeby společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Jedná se o výjimečnou památku na atraktivním místě, kdy je důležité, aby provozní budova nabízela nejen nezbytné zázemí pro návštěvníky a správu, ale byla i jedním z dalších symbolů celého příběhu obnovy historického důlního díla.

Architektonicko - krajinářská, otevřená, anonymní, jednofázová, projektová soutěž.