Přeskočit na obsah

A.I. Call for research experts and young talents

ACE vyhlašuje otevřenou výzvu k podání návrhů na výzkum umělé inteligence v architektuře.

2. 2. 2023
A.I. Call for research experts and young talents

Výzkum navazuje na konferenci, která proběhla na podzim 2022 v Bruselu a o jejímž průběhu jste se mohli dočíst na webu ČKA.

Cílem výzkumu je poskytnout vhled do současné praxe, který zahrne digitální technologie z různých úhlů a otevře diskusi o dalším vývoji a příležitostech. Výstupy budou sloužit jako podklad pro politiku ACE v oblast AI a jako materiál pro komunikace se zákonodárci, případně  dalšími zainteresovanými stranami.

Ze zaslaných projektů bude vybráno 20 nejlepších pro publikaci ACE a tři z těchto projektů získají finanční grant pro další výzkum.

Návrhy lze podávat do 28. 2. 2023.

Více informací

Zájemci u ČR se mohou případně dotazem obrátit na Pavla Martinka z ČKA, který na přípravě projektu pracoval, e-mail:. info@pavelmartinek.com.