Přeskočit na obsah

Změny ve sjednávání licenční odměny

Na počátku ledna vstoupila v účinnost úprava občanského zákoníku v § 2374, která se týká způsobu sjednávání licenční odměny. Novelizace, k níž došlo v souvislosti s transpozicí směrnic v oblasti autorského práva, byla iniciována poslaneckým pozměňovacím návrhem a přináší nový princip sjednávání odměny za poskytnutí licence v licenční smlouvě. Uvádí, že odměna může být stanovena pevnou částkou pouze v odůvodněných případech a s ohledem na zvláštnosti jednotlivých odvětví. Čtěte dál po rozkliknutí zde.

31. 1. 2023

Důvodem pro tuto změnu bylo dle odůvodnění pozměňovacího návrhu krácení práv řady tvůrčích profesí podílejících se na tvorbě audiovizuálních i čistě audiálních děl, kde se v praxi výše licenční odměny stanoví nespravedlivě jako jednorázová, bez ohledu na míru dalšího užívání díla („reprízné“) a následně už nebývá zvyšována bez ohledu na to, jaké zisky nabyvateli přinese.

Nová právní úprava svou obecností dopadne i na licenční smlouvy uzavírané pro užití autorských děl vznikajících v oblasti architektury. Dle názoru právního oddělení ČKA patří licenční smlouvy v oblasti architektonického designu do skupiny citovaných „odůvodněných“ případů, kdy je s ohledem na zvláštnost odvětví sjednání jednorázové odměny namístě. Způsob a míra budoucího využití díla architekta jsou (na rozdíl od děl umělců, jako jsou skladatelé, spisovatelé atd.) v okamžiku uzavírání smlouvy v zásadě známé a na straně nabyvatele práv nedochází k vzniku neočekávatelných zisků, které by výši jednorázové licenční odměny činily nepřiměřenou.

Do doby, než bude známá rozhodovací praxe soudů v souvislosti s touto novelou, doporučujeme pro odstranění všech pochybností v licenčních smlouvách na ustanovení § 2374 explicitně anebo implicitně odkázat, např. uvedením, že smluvní strany souhlasí, že s ohledem na zvláštnosti užití autorských děl je smluvní odměna důvodně stanovena jednorázovou částkou.

Upozorňujeme přitom na případy typových projektů staveb, kde je dle našeho názoru v souvislosti s představenou novelizací vhodné stanovit odměnu v „pohyblivé“ výši, např. v souvislosti s každou provedenou realizací.