Přeskočit na obsah

ČKA a Pro Bono

V říjnu jsme uspořádali diskusní setkání OTTA na téma Architektura jako poslání. Jako panelisté se zúčastnili Jana Kostelecká, Jan Kasl, Petr Lešek, Lukáš Janáč a on-line z Austrálie Jiří Lev. Debatéři se shodli, že poslání architekta je nejen stavět kvalitní stavby, ale především komunikovat a šířit architektonická témata.

30. 11. 2022

Architektura se stává posláním v okamžiku, kdy přestávají být motivátorem zisk a profesní růst, architekt si uvědomí, že bez povolání nemůže být. Debata se dotkla rovněž tzv. aktivit pro bono, pro které založila ČKA pracovní skupinu. Činnosti pro bono se propíší také do Profesního a etického řádu ČKA, který architektům ukládá vykonávat profesi za odměnu, která nesmí být nepřiměřeně nízká, jako bezplatné či zlevněné poradenství a služby obětem přírodních katastrof (záznam z diskuzního setkání je dostupný zde).

Konkrétně otázku pro bono aktivit nastolila situace v červnu r. 2021 díky tornádu na jihu Moravy. I když ničivý jev trval jen pár minut, jím napáchané škody pojišťovny vyčíslily na 3.33 miliard Kč. V následném řešení architekti nestáli stranou a nabídli pomoc, o kterou byl zájem, viz. např. zrod webu architektiprobono.cz nebo iniciativa Obnova21.cz a další. Existenci takto výjimečných situací nelze vyloučit, jak bohužel potvrzují události požárů v Českém Švýcarsku z letošního léta.

To vše vedlo ČKA k úvaze, že při případné katastrofické situaci, ve které mohou architekti sehrát pozitivní pomocnou úlohu v následném jejím řešení, by měla být přesněji nastavena pravidla, doporučení a koordinace. Proto byla v rámci ČKA ustanovena pracovní skupina PRO BONO, která má jako hlavní úkol připravit na jarní Valnou hromadu ČKA návrh definicí a pravidel „Architekti Pro Bono“. Vedením PS pro bono byl jmenován Lukáš Janáč s přímými zkušenostmi s likvidací škod a následnou obnovou po jihomoravském tornádu. O pro bono aktivitách architektů také promluvil na říjnovém OTTA (Otevřený Think Tank Architektů), který se konal u příležitosti oslav 30 let ČKA a věnoval se architektuře jako povolání a poslání.

O dalších informacích, zejm. z pohledu právního a etiky naší profese vás budeme nadále informovat.

Milan Kopeček, sekretář ČKA