Přeskočit na obsah

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOST PRO OBCE V MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

22. 9. 2020

Obce sdružené v Místní akční skupině Slavkovské bojiště mohou žádat o dotace na zpracování územních studií krajiny v souhrnné výši 1 578 947,37 Kč. Minimální výše podpory na jednu žádost činí 200 000 Kč, maximální 1 578 947,37 Kč.

Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 10. 2020.

Více informací