Přeskočit na obsah

Jižní Morava rok po tornádu - seminář utváření obce

V sobotu 25. června 2022 od 10 hod. se ve velkém sále Kulturního domu Mikulčice uskuteční seminář stejnojmenné iniciativy Utváření obce. Odehraje se v rámci vzpomínkových slavností k prvnímu výročí tornáda, které srovnalo se zemí části sedmi jihomoravských obcí. Seminář se zaměřuje na dopady tornáda na veřejný prostor a obrací se do budoucna - k příležitostem, které pro utváření obce katastrofa přinesla. Ukazuje výsledky roční spolupráce zastupitelů obcí s architekty a komunitními pracovníky.

19. 6. 2022

Česká komora architektů se zaměřila na podporu pro bono aktivit svých členů v praktické i poradenské rovině. Její prioritou je také maximální využívání architektonických soutěží při návrzích veřejných staveb, podpořené metodickým poradentstvím zadavatelům.

Dalším výstupem je praktická aplikace lidskoprávního univerzálního designu do architektury zaměřené na člověka, která může napomoci obcím budoucnosti posilovat společenskou vzájemnost.

V závěru semináře předají studenti architektury z FSv ČVUT v Praze svoje návrhy pro uprázdněný veřejný prostor Moravské Nové Vsi jako dar k ročnímu výročí tornáda. Symbolicky tak stvrdí přínosy spolupráce, vyvolané neštěstím.