Přeskočit na obsah

Kompletní složení orgánů ČKA

Na XXIX. valné hromadě se uskutečnily volby do všech samosprávných orgánů – představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu.

4. 5. 2022

Jan Kasl pokračuje ve funkci předsedy ČKA

Představenstvo České komory architektů si na svém prvním zasedání po valné hromadě zvolilo jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak potvrdil mandát a pokračuje ve funkci zastávané od dubna 2019. Prvním místopředsedou se stal Petr Lešek, druhým místopředsedou Stašek Žerava. V představenstvu dále působí: Lada Kolaříková, Patrik Hoffman, Pavel Martinek, Ondřej Remeš, Ondřej Rys, Klára Salzmann, Petr Tej, Zdeněk Trefil a Markéta Zdebská.

Dozorčí radu nadále povede Miroslav Holubec

Miroslav Holubec na prvním zasedání dozorčí rady po uskutečněné valné hromadě obhájil post předsedy tohoto samosprávného orgánu Komory. Jako první místopředseda pokračuje Václav Zůna a roli druhého místopředsedy bude zastávat Mirko Lev. Dalšími členy dozorčí rady jsou: Michal Hadlač, Lucie Kadrmanová Chytilová, Marek Janatka, Jana Janíková, Josef Patrný a Ondřej Tuček.

David Mateásko znovuzvolen předsedou Stavovského soudu

David Mateásko byl na prvním zasedání opětovně zvolen předsedou Stavovského soudu. Jako místopředseda pokračuje Václav Šebek. Dalšími členy Stavovského soudu jsou: Markéta Bromová, Luděk Jasiok, Martin Kloda, Milan Kopeček, Milan Nytra, Marie Římalová a Josef Vrana.