Přeskočit na obsah

OTTA Standardy služeb krajinářského architekta

Dne 10. listopadu 2022 se uskutečnil dlouho připravovaný otevřený think-tank na téma definice profese krajinářského architekta, standardy jeho služeb a další témata, která s tímto oborem souvisí. Události, kterou měla pod patronátem pracovní skupina krajinářská architektura, se účastnilo na 21 účastníků na místě a 50 online, čímž se akce zařadila mezi nejnavštěvovanější OTTA od doby vzniku diskusí tohoto formátu.

20. 12. 2022

Poslední dva roky se v pracovní skupině připravovaly standardy jako základní dokument definující profesi a rozsah služeb, které může krajinářský architekt nabídnout investorům, veřejným institucím i kolegům architektům z ostatních oborů sdružených v ČKA. Na přípravě se spolupodílely všechny vysoké školy vyučující krajinářskou architekturu v ČR a oborové organizace (ČAKA/IFLA). I přesto, že dokument není stále dokončen, jsme potřebovali zpětnou vazbu od široké odborné veřejnosti a OTTA byl zvolen jako nevhodnější forma k diskusi.

Zájem kolegů o toto téma byl velký. A odezva byla veskrze pozitivní. Vznikla celá řada připomínek a poznámek k doplnění. Upozorňujeme, že seznam ještě není uzavřen a sběr připomínek stále pokračuje. Po jejich zapracování chceme materiál postoupit do dalších pracovních skupin. 

V druhé a bouřlivější části se diskuse stočila k zásahům do oprávnění krajinářských architektů po novelizaci zákona č. 360/1992 Sb. Tyto změny nastaly schválením novelizačního zákona č. 284/2021 poslaneckou sněmovnou v červenci 2021. Pokud změny nabydou účinnosti (červenec 2023), krajinářští architekti ztratí oprávnění být generálním projektantem svých děl, nebudou smět projektovat žádné stavby, ani se podílet na jejich přípravě, vykonávat autorské dozory, a další činnosti, které zůstávají architektům v oboru A1 (potažmo A0). Přítomnými byla situace označena za alarmující, zásah do kompetencí za bezprecedentní a debatující vyjádřili požadavek na nápravu situace jakoukoliv cestou.

Ve zbývajícím čase se probírala aktualizace Národní soustavy povolání (NSP) zpravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účastníci se shodli na nahrazení zavádějící definice „zahradní a krajinný architekt“ definicí „krajinářský architekt“ a „zahradní designer“.

Diskuse byla bohatá, což dokládá doba konání debaty od 16 do 19 hodin.

Pro zájemce byly materiály z debaty uloženy k nahlédnutí na webu ČKA v sekci aktuálně – události.

Zpracoval: Ondřej Remeš