Přeskočit na obsah

Postřehy z Valné hromady ACE

V Bruselu se 25. listopadu po necelých dvou letech online schůzek sešla fyzicky Valná hromada Evropské rady architektů (ACE), a to téměř v úplném složení. Předcházela jí konference Architects for Inovation věnovaná uplatnění umělé inteligence (AI) v navrhování staveb. Za ČKA se oba dny účastnili Pavel Martinek, předseda pracovní skupiny ACE Practice committee, který konferenci připravoval, Jan Kasl a Petr Lešek. Protože původně byla konference a VH ACE plánována do Prahy, ale z důvodů množství akcí v rámci předsednictví se nepodařilo zajistit na tento termín vhodné prostory, dostala ČKA šanci se představit a uspořádat koktail pro účastníky. Jan Kasl zároveň evropským kolegům architektům představil jak aktuální Českou cenu za architekturu, tak výsledky soutěžní přehlídky realizací z architektonických soutěží DESET. Petr Lešek na závěr jednání VH prezentoval Pražskou Chartu k tématu poválečné obnovy Ukrajiny, která je jedním z výstupů nedávné pražské konference evropských politik architektury ECAP.

29. 11. 2022

Jak probíhala samotná Valná hromada?

Je nutné pochválit, že průběh je ve formální části velmi rychlý a konstruktivní a většinu času je tak možné věnovat debatám k aktuálním tématům které evropští architekti řeší.

Po odsouhlasení programu a shrnutí plnění úkolů z předchozího setkání proběhlo udělení dvou ocenění ACE za zásluhy. Následoval velmi kultivovaný a informativní report prezidentky ACE Ruth Schagemann a informace sekretáře Iana Pritcharda. Po nich podal zprávu o rozpočtu pokladník Borys Czarakcziew. Vzhledem k aktuální celosvětové finanční situaci jí byla věnována náležitá pozornost. Tématem bylo zejména povinné navyšování mezd dané belgickou legislativou, výhodnost či nevýhodnost účasti na grantových programech a negativní predikce rozpočtu, kterou pro příští rok řeší návrat holandských zástupců a dlouhodobé úspory ACE. Zásadní tedy je, jak se bude vyvíjet celková společenská finanční situace.

Následovalo hlasování o přijetí Holandska a Černé hory, a také Severní Makedonie jako pozorovatele.

Pak se již přešlo k tematické části. Nejprve byla prezentována zpráva z pravidelného celoevropského výzkumu k profesi, která bohužel stále zápasí s nízkou návratností odpovědí. Po ní prezentoval Joao Bento aktuální přehled evropských politik architektury, který bude na začátku příštího roku publikován. Kolegové z Lucemburska prezentovali rozsáhlý materiál k výkonům, bohužel celý ve francouzštině. Bohužel řada kolegů má prezentace v národních jazycích, což značně snižuje možnost přenosu informací. Nicméně Lucembursko vyzvalo k tlaku na úpravu evropské direktivy k zadávání veřejných zakázek s odvoláním na příkladnou holandskou praxi s upřednostněním kvalitativního výběru. Z Dánska přišlo pozvání na kongres UIA do Kodaně.

Samostatná prezentace byla věnována projektu Visioner i Norr, který v rámci NEB řeší severské státy. Vede je švédský Council for Sustainable Cities.

Francie informovala o parametrech udržitelnosti ve veřejných zakázkách, které máme už rok v našem zákoně, ale i o zákonu na dostupné bydlení. Švýcaři informovali o Davoské deklaraci, Slovinci o zmatcích s novým stavebním zákonem, který původně požadoval u určitých typů a velikostí architektonickou soutěž, ale byl dvakrát upraven dle tlaku politiků a architektů mezi nimi k horšímu. Maďarští zástupci zmínili jejich nový stavební zákon s povinnými architektonickými soutěžemi nad 1000 m2 a 6 bytů, povinným AD, spodní hranicí honoráře na úrovní 70% honoráře dle doporučení komory, zákazu Design and Built, ale také vysoké odpovědnosti architektů za dodržení rozpočtu, jehož překročení o více než 25% má vyšetřovat komora. Zároveň stát pro všechny soutěže zřídil jednu centrální porotu.

Po obědě proběhly debaty a prezentace pracovních skupin ACE.

První k udržitelnosti byla vedena Carl Bäckstrandem. Zajímavostí byl plánovaný zákon o CO2 ve stavbách v UK a důraz architektů v Dánsku na práci s daty o stavbách včetně informace o CO2 zabudovaném v konstrukcích, na což si samy architektonické kanceláře v Dánsku připravují výpočtové tabulky skladeb konstrukcí. Španělská zástupkyně prezentovala intenzivní práci komory v otázce udržitelnosti, bohužel se španělskou prezentací. Opět byla zdůrazněna zásadnost aktuálně probíhající novelizace EPBD a členské organizace vyzvány k lobování u svých politiků.

Byla předložena krátká zpráva k přístupu k profesi s informací o nových dohodách s Mexikem, USA a Kanadou.

Téma výkonu profese zdůraznilo konferenci o AI v architektuře z předchozího dne a upozornilo na dopis severských států Autodesku (the-nordic-letter.com) týkající se vlastnictví dat v cloudech.

Závěrečnou oblastí byl výzkum, vývoj a inovace. Hlavním tématem je zde podle mne, nakolik je přínosné poměrně velké zapojení ACE v grantových projektech. Jejich výstupy je možné vidět na webu ACE. Zde proběhlo i shrnutí přístupu ACE k Ukrajině, prezentace Pražské Charty a samotné vystoupení ukrajinských kolegyň, které požádaly o podporu dopisem z ACE i členských organizací vzhledem k marginalizaci profese architekta na Ukrajině a velkému vlivu developerských skupin.

Zaznamenal Petr Lešek