Přeskočit na obsah

Přijatý pracovní plán EU pro kulturu na období 2023–2026

Rada ministrů kultury EU přijala 29. listopadu usnesení o pracovním plánu EU pro kulturu na období 2023-2026.

5. 1. 2023

 Jsou v něm stanoveny priority pro řešení hlavních výzev, kterým dnes kulturní a tvůrčí odvětví čelí, a odpovídající opatření k jejich řešení. Při jeho provádění budou úzce spolupracovat členské státy, Komise a předsednictví Rady. Usnesení je k dispozici zde: https://www.consilium.europa.eu/media/60399/st15381-en22.pdf