Přeskočit na obsah

Realizace do Ročenky české architektury 2024

Jste hrdí na svoji realizaci dokončenou v roce 2022 či letos? Nebo Vás zaujal projekt některého z kolegů? Navrhněte jej do Ročenky české architektury pro rok 2024. Sestavovat ji bude tentokrát Pavel Nasadil.

28. 2. 2023

Vážení kolegové,

je mi ctí, že jsem byl vyzván vydavatelkou Dagmar Vernerovou k sestavení ročenky české architektury, která vyjde v roce 2024. Proto si vás dovoluji požádat o zaslání vašich realizací dokončených v letech 2022–2023.

Může se jednat o novostavbu, rekonstrukci, interiér, veřejné prostranství, park, urbanismus, ale případně i výtvarný objekt, zajímavý detail či technické řešení. Počet nabídnutých prací jednoho autora nebo ateliéru není omezen, ale finální výběr do ročenky je v tomto případě limitován na maximálně 3 realizace. Stavba může být u nás i v zahraničí, uvedení v ročence je ale podmíněno českou národností alespoň jednoho z autorů. 

Kromě Vašich realizací budu rád, pokud mě upozorníte i na práci Vašich kolegů.

Stavby v širším výběru navštívím osobně od června do srpna letošního roku.

Do 30.4.2023 mi prosím zašlete následující podklady:

  • název a přesnou adresu realizace (pokud není, pak prosím o souřadnice GPS) a datum realizace
  • jméno autora/rů, včetně kontaktu (aktuální email a telefon)
  • krátký autorský text (max. 1800 znaků vč. mezer)
  • 4–5 fotografií v náhledovém rozlišení (pokud je stavba ještě v realizaci, stačí i pracovní fotografie, případně vizualizace)
  • situaci a půdorys přízemí – vše pouze schémata, ve formátu jpg nebo pdf

Podklady prosím zašlete v jedné složce označené jménem ateliéru/architekta/ a v podadresářích název projektu. Do předmětu zprávy uveďte ROČENKA 2024. Soubory zašlete prosím e-mailem na adresu rocenka@famarchitekti.cz Prosím soubor do max 10 MB, který není nutné posílat přes úložiště. Vše zatím pouze v náhledovém rozlišení. K zaslání kompletních podkladů ke stavbám vybraným k publikování vás vyzve vydavatel v září a říjnu 2023.

Děkuji za Váš čas,
S pozdravem

Pavel Nasadil