Přeskočit na obsah

Soutěžení přehlídka DESET: Představujeme nejlepší realizace vzniklé z architektonických soutěží

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila výsledky soutěžní přehlídky nazvané DESET, v níž soutěžily stavby vzešlé z architektonických soutěží. Soubor dvou desítek nejzdařilejších staveb vybrala porota složená z předních teoretiků a kritiků architektury (Vendula Hnídková, Karolina Jirkalová, Rostislav Koryčánek, Osamu Okamura, Rostislav Švácha, Jana Tichá a Petr Volf). Cílem soutěžní přehlídky je upozornit na architektonické soutěže jako na transparentní způsob hledání zpracovatele projektové dokumentace a na kvalitativní přínos takto vzniklých staveb pro společnost. Posuzována byla díla vzešlá z architektonických soutěží organizovaných v období let 1993 a 2015.

25. 10. 2022

„Rozhodli jsme se touto přehlídkou staveb navržených za 23 let na základě soutěží s regulérností vydanou ČKA ukázat, že transparentní způsob hledání autora díla a zpracovatele projektové dokumentace vede k vysoké kvalitě staveb,“ říká Jan Kasl, předseda ČKA. Motivací pro uspořádání přehlídky je vědomí, že daleko důležitější, než jak stavby vypadají při otevření, je způsob, jakým po dlouhý čas slouží svým uživatelům. A to nejen provozně, ale komplexně, jako součást celkového a jimi zlepšeného prostředí. Kvalitní prostředí totiž podporuje a umožňuje kvalitní život. "Při hodnocení nejlepších realizací vzešlých historicky z veřejných architektonických soutěží jsme si opět uvědomili, že hlavním faktorem dlouhodobě přetrvávající kvality některých staveb není vůbec doba jejich vzniku, ale především míra péče věnované dané realizaci ze strany dobrého architekta," uvedl předseda poroty Osamu Okamura. Architektonické soutěže, nad nimiž má Česká komora architektů ze zákona svěřen dohled, jsou považovány z dlouhodobého hlediska pro zadavatele za nejvýhodnější a nejpřínosnější způsob výběru zpracovatelů projektů staveb. Zadavatel získává větší množství různorodých návrhů řešení, z nich může za pomoci odborné poroty vybírat nejvhodnější návrh. Posuzuje se vždy kompletní výhodnost nabídky a její přínos na základě ekonomických parametrů v souladu s kvalitou navrženého architektonického řešení. „Architektonické soutěže řešící dobře specifikované zadání, ať soukromé nebo veřejné, jsou považovány za optimální způsob výběru nejvýhodnějšího řešení potřeb zadavatele – stavebníka. Soutěže mají mnoho forem, ale mají společnou unikátní možnost výběru z více předložených řešení a také odbornou pomoc kvalifikované poroty. Výsledkem je zpravidla inspirativnější a někdy i zcela překvapivý návrh, samozřejmě odpovídající danému účelu a ekonomickým limitům investora,“ vysvětluje Kasl.

Soutěžní přehlídka DESET je evropským i světovým unikátem. Česká republika v kvalitě organizace architektonických soutěží patří mezi evropskou špičku, cílem je obsazovat přední posty rovněž v jejich počtu. Mezi lety 1993 a 2015 se uskutečnilo celkem 450 regulérních soutěží. Vyhlašovateli architektonických soutěží byli v drtivé většině veřejní zadavatelé, kterým ukládá povinnost transparentního zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace stavby zákon. Soukromí investoři využívali regulérních soutěží zcela výjimečně, protože je k jejich pořádání v podstatě nic nenutilo. „Specifikem českého soutěžení byla ve sledovaném období výrazná převaha otevřených soutěží, do nichž se mohou přihlásit všechny autorizované osoby. Jedná se o maximálně demokratickou formu, kde jsou zajištěny rovné podmínky pro všechny. Nyní se trend mění a začínají se hodně objevovat užší soutěže, do nichž jsou vyzvány jen vybrané kvalifikované týmy, nebo se organizují soutěžní dialogy či workshopy apod.,“ říká Tomáš Zdvihal, který se v rámci činnosti v pracovní skupině Soutěže ČKA věnuje statistice architektonických soutěží. „U státu dlouhodobě mnoho podpory pro soutěže nenacházíme,“ dodává. „Tlak na soutěže přicházel především zdola a jejich pořádání bylo v mnoha případech spíše zásluhou jednotlivců nežli pečlivě organizovaného systému. Proto nepřekvapí, že nejčastějším veřejným vyhlašovatelem byly jednotlivé obce, které mají na celkovém počtu dvoutřetinový podíl,“ upozorňuje Zdvihal. Předseda ČKA Jan Kasl k tomu doplňuje: „ČKA nabízí pomoc vypisovatelům soutěží s přípravou soutěžních podmínek, protože kvalitně zadaná soutěž s důvěryhodnou porotou přiláká kvalitní týmy autorů. V posledních letech se daří přesvědčit i menší veřejné zadavatele, že architektonická soutěž není luxusem a komplikací, že vynaložené finance a několik měsíců procesu výběru jim zajistí kvalitní výsledek a dlouhodobý přínos.

Díla oceněná v soutěžní přehlídce DESET (díla jsou řazena chronologicky)

Období 1993–2004

Státní okresní archiv v Semilech

Správní budova dopravního podniku města Brna

Úpravy Horního náměstí v Olomouci

Dům se startovními byty v Horažďovicích

Dům Kapitol v Rašínově ulici v Brně

Klášterní zahrady v Litomyšli

Knihovna FF Masarykovy univerzity v Brně

Domy s pečovatelskou službou v Horažďovicích

Bytové domy U Nemocnice v Litomyšli

Bytový dům se startovacími byty v Třeboni

Období 2005–2015

Arcidiecézní muzeum v Olomouci

Národní technická knihovna v Praze 6–Dejvicích

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Památník obětem komunismu

Tyršův most v Přerově

Tři kašny na náměstí Republiky v Plzni

Nová budova FA ČVUT v Praze

Komunitní centrum Máj v Českých Budějovicích

Revitalizace spodní části Gahurova prospektu ve Zlíně

Synagoga ve Čkyni

Katalog soutěžní přehlídky: https://www.cka.cz/svet-architektury/publikace/zajimave-publikace