Přeskočit na obsah

STANDARD SLUŽEB ARCHITEKTA - PROJEKTANTA ÚZEMNÍHO A REGULAČNÍHO PLÁNU

21. 4. 2020

Standardy služeb architekta – projektanta územního plánu a regulačního plánu obsahují nejprve základní přehled služeb (standardních a nadstandardních) zpracovatele územního plánu, případně regulačního plánu, dále přinášejí popis standardního obsahu územního, resp. regulačního plánu a nakonec vlastní standard služeb zpracovatele územního nebo regulačního plánu, rozdělený do jednotlivých fází. Součástí tohoto standardu služeb zpracovatele je také orientační výčet činností zadavatele a pořizovatele při spolupráci se zpracovatelem.

Více informací a dokument ke stažení zde.