Přeskočit na obsah

Výsledky voleb do orgánů ČKA

Na XXX. valné hromadě České komory architektů konané dne 22. dubna 2023 v Praze byli zvoleni do orgánů České komory architektů na tříleté funkční období níže uvedení architekti.

24. 4. 2023
Výsledky voleb do orgánů ČKA

Představenstvo ČKA:

Ing. arch. Petr Lešek

Ing. Štěpánka Endrle

Ing. arch. Ondřej Rys

Ing. arch. Stanislav Žerava

 

Dozorčí rada ČKA:

Ing. arch. Vít Podráský

Ing. Martina Havlová Ph.D.

Ing. arch. Jana Janíková

 

Stavovský soud ČKA:

Ing. arch. Markéta Bromová

Ing. arch. Milan Nytra

Ing. arch. Luděk Jasiok

Další informace z letošní valné hromady ČKA nalezete zde.