Přeskočit na obsah

Akademie výtvarných umění v Praze

Škola architektury

Telefon
+420 220 408 200
Více informací
AVU
Adresa
U AKADEMIE 4 170 22 PRAHA 7
Akademie výtvarných umění v Praze

Historie školy

Akademie výtvarných umění v Praze je nejstarší uměleckou školou v českých zemích. Vznikla císařským dekretem 10. září roku 1799 původně jako kreslířská akademie a rok nato zahájila svoji činnost.

Stolice architektury byla na Akademii výtvarných umění zřízena v roce 1842 mnichovským profesorem Janem Guthenssonem, po něm působil na škole do roku 1862 profesor Bernard Grueber, také z Mnichova. Jako symbol sounáležitosti architektury s uměleckými obory je v roce 1910 usnesením rakouské říšské rady – parlamentu – na Akademii založena Škola architektury, které se ujímá osobnost české moderní architektury Jan Kotěra (1871–1923), žák Otto Wagnera. Podle Kotěrova projektu, dopracovaného Josefem Gočárem, byl pro školu mezi lety 1919 a 1925 postaven samostatný pavilon. Tradici školy, ze které vzešla celá řada čelných osobností české moderní architektury, rozvíjeli Kotěrovi následovníci: Otakar Novotný (1923), Josef Gočár (1924–1939), Jaroslav Fragner (1945‒1965), František Cubr (1968‒1976). Od roku 1989 školu vede Emil Přikryl.                                                        

Studium

Škola architektury Akademie výtvarných umění nabízí čtyřletý magisterský a tříletý doktorský studijní program. Základem studijního plánu je ateliérová výuka. Ateliér architektonické tvorby tak poskytuje technicky připraveným studentům vzdělání na uměleckém základě a považuje architekturu za nedílnou a nezpochybnitelnou součást výtvarného umění. Dává možnost absolventům technických škol rozvíjet především vlastní talent. Ateliérovou výuku doplňují přednášky z teoretických a doplňkových předmětů: teorie architektury, morfologie a stavby měst, krajinářská architektura a problematika kulturního dědictví, konstrukce, materiály a vnitřní prostředí budov a dějiny a teorie umění, filosofie a estetiky.

Škola spolupracuje s významnými autoritami v oboru, na škole působí občanské sdružení Kruh.

Během dosud pořádaných 13 ročníků soutěže o nejlepší diplomové práce České komory architektů, kterých se celkem zúčastnilo 854 diplomantů všech akreditovaných škol architektury (z toho 21 diplomatů Školy architektury), získali diplomanti Školy architektury 6× první cenu, 2× třetí cenu, 1× zvláštní uznání a 1× zvláštní cenu.