Přeskočit na obsah

Architectural Institute in Prague

Bakalářské a magisterské studium architektury v anglickém jazyce

Telefon
+420 240 201 161
E-mail
info@archip.eu
Více informací
ARCHIP
Adresa
ARCHIP Poupětova 3 (DOX+)
Architectural Institute in Prague

ARCHIP (Architectural Institute in Prague) je jedinou vysokou školou architektury ve střední Evropě, která nabízí bakalářský i magisterský program kompletně v anglickém jazyce. Škola propojuje globální a české přístupy k výuce architektury, přičemž si klade za cíl vybavit studenty nejen znalostmi týkajícími se základů architektonické profese, ale i všestranností a adaptabilitou, která studentům umožní snadno reagovat na neustálou proměnlivost dané sféry. Studenti ARCHIPu jsou tak vystaveni jednak praktické (technické) výuce, jednak se učí o tom, jak je architektura úzce propojená s naší společností, životním prostředím i urbanismem. Mimo bakalářský a magisterský program nabízí ARCHIP i speciální jednosemestrální program Global Architecture + Design (GA+D).

Na založení ARCHIPu pracoval slavný český architekt Martin Roubík se svou ženou Reginou Loukotovou a přáteli několik let. Jméno Martina Roubíka je stále známé především v zahraničí. V osmdesátých letech emigroval do Norska, kde spoluzakládal architektonické studio Snøhetta, které dnes patří k nejlepším na světě (stojí např. za novou podobou budovy Ground Zero v New Yorku). Martin Roubík společně s Reginou Loukotovou pro studio realizovali mnoho zakázek, mezi nimi např. návrh Velkého egyptského muzea v Gíze, který se ve světové soutěži umístil mezi vítěznými projekty a je označován za největší úspěch českých architektů v zahraničí.

Po návratu zpět do Česka se Martin Roubík s Reginou Loukotovou chtěli vydat na akademickou dráhu, ale zarazil je zastaralý stav zdejšího vzdělávacího systému. Zjistili, že jedinou cestou bude vytvořit si školu vlastní a přivést do střední Evropy moderní vzdělávací postupy, podporovat osobní rozvoj studentů a dát jim možnost lepšího vyjádření. Tak vznikl ARCHIP, unikátní hybrid české a globální architektonické tradice, který již necelé desetiletí slouží studentům z celého světa jako ideální odrazový můstek pro jejich úspěšnou kariéru. Otevření školy se Martin Roubík již bohužel nedožil, původní myšlenky a cíle této vzdělávací instituce ale nese současná rektorka Regina Loukotová i nadále.

Výuka

ARCHIP momentálně sídlí v DOX+, nově zrekonstruované budově Centra pro současné umění DOX a tudíž nabízí svým studentům jedinečné inspirativní prostředí k práci a seberealizaci. Pro školu je charakteristické mezinárodní prostředí, přičemž se zde běžně stýkají studenti z více než 30 zemí světa. Díky přísném limitu 30 studentů na jeden ročník panuje ve škole rodinná atmosféra a skvělý týmový́ duch. Žáci často osobně pracují s učiteli – u magisterského programu dokonce většina studia probíhá formou individuálních konzultací, což dává studentům možnost se rozvíjet a plně využít svůj potenciál. Všichni vedoucí ateliérů jsou uznávaní a stále tvořící profesionálové, díky čemuž mají studenti unikátní šanci setkat se s příklady skutečných realizací, na kterých se jednotliví vedoucí ateliérů podílejí, a čelit tak výzvám z reálné praxe. Váženými odborníky ve svých oborech jsou i učitelé drtivé většiny předmětů.

Praktická výuka probíhá formou vertikálních ateliérů, v nichž je studentům z různých ročníků dána možnost spolupracovat na architektonickém řešení stejné lokality. Studenti mají možnost strávit semestr v každém z pěti různých ateliérů (studií), které jsou vedeny uznávanými architekty s vlastní praxí, a seznámit se tak s různými pracovními postupy i teoretickými přístupy. Takováto atmosféra vede studenty především k tomu, aby si našli vlastní styl, který́ jim bude sedět nejlépe. Studenti se dále učí grafický design, fotografii, produktový́ design a další praktické dovednosti, které jim pomohou v praxi uspět. Teoretické přednášky na škole jsou kombinovány s praktickými semináři, exkurzemi a workshopy. ARCHIP též spolupracuje na mnoha projektech s městy či městskými částmi, neziskovými organizacemi, developery a dalšími partnery, díky čemuž studenti získávají další praktické zkušenosti, kontakty a zlepšují tak svou pozici pro další uplatnění.