Přeskočit na obsah

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury

Telefon
+420 22435 1111
Více informací
FA ČVUT
Adresa
Thákurova 9 166 34 Praha 6 - Dejvice
České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury (FA) ČVUT v Praze je největší institucí v ČR, která poskytuje vysokoškolské vzdělání ve studijních programech Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design.  V současné době nabídka studijních programů obsahuje všechny obory v oblasti navrhování staveb, sídel, území, krajiny a průmyslového designu. Strukturované bezročníkové studium organizované do tří studijních stupňů (bakalářského, magisterského a doktorského) umožňuje studentům individuálně plánovat a realizovat svoje studijní aktivity, včetně studia v zahraničí, odborné praxe a dalšího vzdělávání.

Na FA je tradičně velká část studia vedena progresivní formou výuky na konkrétních projektech zpracovávaných v ateliérech. Možnost volby vedoucího ateliérového projektu pro každý semestr zajišťuje přímou zpětnou vazbu mezi studenty a pedagogy.  Výuka probíhá v tzv. „vertikálních“ ateliérech, v nichž vedle sebe pracují na různých typech projektů studenti od druhého až do pátého ročníku. Vzájemná spolupráce, práce na obdobných tématech a způsob komunikace s vedením ateliéru jsou pozitivně hodnoceny jako hlavní výhody této pracovní metody. Projekty vedou přední architekti, urbanisté a designéři z ČR i zahraničí.

Studenti FA se zapojují do reálných projektů a výzkumu a pracují na aktuálních tématech v oblasti bydlení, městského plánování, designu a tvorby krajiny. Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT (VCPD) je jediné pracoviště v ČR, kde se soustavně soustřeďují výsledky bádání o průmyslových památkách v unikátním Registru průmyslových památek ČR. Institut intermédií (IIM), sdílené pracoviště ČVUT a AMU, vytváří platformu pro mezinárodní spolupráci studentů a pedagogů technických a uměleckých oborů. Stavby ve vztahu k potřebám a vývoji společnosti, to je ústřední téma výzkumu expertního pracoviště Ústavu nauky o budovách FA ČVUT, které se zabývá proměnou velkých sídlištních celků nebo specifickou typologií sociálních staveb. Kabinet modelového projektování MOLAB spolupracuje s univerzitami po celém světě v oboru architektonického navrhování pomocí počítače (computing design) a úspěšně se účastní konferencí eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe).

Od roku 2011 Fakulta architektury sídlí v Nové budově ČVUT, která je autentickým a živým prostorem pro studium a intenzivní komunikaci mezi studenty a pedagogy. Škola je také výstavním a konferenčním centrem. Díky pořádaným mezinárodním kongresům: 2015 AESOP Congress in Prague (Association of European Schools of Planning), eCAADe 2012 (Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe) i opakovaným nebo jednorázovým konferencím a workshopům: Inventura urbanismu, Sídliště, jak dál?, Stárnutí populace, nové trendy, Design, Antidesign, Městský park funguje fakulta jako akademická platforma pro aktuální společenská témata.

Vize výuky na FA je poskytnout studentovi nejen odborné znalosti oboru v celé jeho šíři, ale i obraz světa se všemi jeho souvislostmi a východisky, které ovlivňují soudobou architektonickou tvorbu. Smyslem našich studijních programů je umožnit studentovi znalosti v oboru i v mezioborových vazbách, které odpovídají současným požadavkům na práci architekta a designéra, a které uplatní v profesionální činnosti.