Přeskočit na obsah

Technická univerzita v Liberci

Fakulta umění a architektury

Telefon
48535 3593
Více informací
TUL
Adresa
Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1
Technická univerzita v Liberci

Historie školy

Myšlenka zavést studium architektury v Liberci vznikla v roce 1991. Zájem studentů i vyučujících se nejprve testoval na sérii letních škol, které vedl Jiří Suchomel. Ten se pak stal i prvním děkanem nové fakulty. Ta byla zřízena rozhodnutím akademického senátu Technické univerzity v Liberci v roce 1994 jako Fakulta architektury a od roku 2007 nese název Fakulta umění a architektury. Jedním z prvních vyučujících byl tehdy už jednasedmdesátiletý architekt Karel Hubáček.

Fakulta je zaměřena umělecky a technicky a chce svým absolventům zprostředkovat vnímání architektury ve všech jejích aspektech. Klade přitom důraz na tvořivé a koncepční zaměření práce architekta.


Studium

Studium nabízí vysokoškolské vzdělání s vyvážeností výtvarné, humanitní a technické složky, omezeným počtem studentů fakulta sleduje budování kvality a individuální přístup ke svým studentům. Fakulta má akreditované čtyřleté bakalářské a na něj navazující dvouleté magisterské studium. Bakalářské studium nabízí tyto studijní programy: Architektura a urbanismus se studijním oborem Architektura a Výtvarná umění s oborem Vizuální komunikace. Dále nabízí navazující magisterský dvouletý program Architektura a urbanismus s obory Architektura a Architektonické inženýrství. Od akademického roku 2008/09 je součástí akreditovaných studijních programů též bakalářských program Design s oborem Design prostředí a navazující magisterský program Výtvarná umění s oborem Vizuální komunikace – digitální média. Od akademického roku 2010/11 je akreditován navazující magisterský dvouletý program Design s oborem Design prostředí.V roce 2009 byl počet architektonických ateliérů zvýšen ze šesti na sedm.

Zvláštní důraz je při výuce kladen na ateliérovou práci. Vzhledem k poskytnutí stálého pracovního místa ve škole každému studentovi je požadováno i zpracování všech ateliérových úkolů v ateliéru za přítomnosti vyučujících a v trvalém dialogu s nimi.

Během studia mohou studenti vyjíždět na studijní i pracovní stáže v rámci programu Erasmus nebo získat výzkumné stipendium v rámci univerzitních smluv do Indie, Polska, Francie, Japonska, Portugalska, Mexika, Peru, Korejské republiky nebo do Rakouska. Fakulta dává i stipendia pro zpracování dizertační práce v tandemu pro české a rakouské studenty doktorských studijních programů.

Fakulta nabízí vedle zahraničních stipendií také prospěchové, sociální, ubytovací a cestovní stipendium. Dále děkan jednou ročně uděluje studentům ceny za vynikající práci

Ve výroční zprávě za rok 2010 fakulta píše, že 10–15 procent absolventů studijního programu Architektura a urbanismus nachází po studiu uplatnění v zahraničí, kde zůstávají více než jeden rok, často v předních zahraničních kancelářích jako například Sir Norman Foster, BIG, MVRDV, OMA nebo Eva Jiřičná. Dalších 15 procent do tří let po absolvování zakládá vlastní kanceláře.