Přeskočit na obsah

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební, Katedra architektury

Telefon
597 321 318
E-mail
fast@vsb.cz
Více informací
VŠB TU
Adresa
Ludvíka Podéště 1875/17 708 33 Ostrava - Poruba
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Historie

Stavební fakulta byla na VŠB – TU Ostrava byla založena v roce 1997 a o pět let později došlo k akreditaci bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství se stejnojmenným studijním oborem. Katedra architektury byla na stavební fakultě založena v roce 2006 a jejím vedoucím se stal profesor Mojmír Kyselka. O rok později byla prodloužena platnost akreditace bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství a ve studijním plánu došlo k zásadnímu posílení ateliérové tvorby jako pilíře výuky architektury obecně. V roce 2008 škola navázala úzkou spolupráci ve výuce ateliérové tvorby se 16 regionálními architekty jako externími pedagogy. Nově akreditované navazující dvouleté magisterské studium zahájilo výuku v akademickém roce 2008/2009. První absolventi promovali v roce 2010.

Studium

Katedra architektury nabízí osmisemestrální bakalářský studijní program Architektura a stavitelství a čtyřsemestrální magisterský program. Oba programy pouze v prezenční formě. Pro studenty škola nabízí několik různých stipendií – sociální, prospěchové, ubytovací, mimořádné nebo doktorské.

Studenti jezdí na studijní pobyty především do Španělska, Jižní Koreje nebo do Turecka.

Pedagogové a studenti řeší v rámci studia výzkumné úlohy z oblasti architektury a urbanismu, které se týkají koncepce rozvoje příhraničních oblastí Polské a České republiky – zejména oblasti Slezska, urbanismus areálů bývalých dolů a širšího okolí, architekturu stávajících objektů bývalých dolů, konverzi bývalých průmyslových areálů nebo digitalizaci a tvorbu virtuálních modelů zaniklých památek Slezska.

Každoročně studenti zaznamenají úspěch v různých soutěžích. Vloni získal sníženou 1. cenu Ondřej Turoň v neanonymní soutěžní přehlídce studentských prací za Koncept pro Jaroměř. Oceněni byli v roce 2012 i Martina Mlčochová a Patrik Bílý v soutěži Současný dům: Očima mladých architektů. Do finálového kola se dostala v roce 2011 Sandra Juttnerová v soutěži Young Architect Award 2011.