Přeskočit na obsah

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Telefon
+420 541 141 111
Více informací
Fce VUT Brno
Adresa
Veveří 331/95 602 00 Brno
Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně je tvořeno osmi fakultami, kterými jsou Fakulta stavební, Fakulta strojního inženýrství, Fakulta architektury, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta informačních technologií, Fakulta podnikatelská, Fakulta chemická a Fakulta výtvarných umění.

Fakulta stavební je v současnosti největší fakultou VUT v Brně s nejvyšším počtem studentů. Jedná se o moderní vysokoškolskou vzdělávací instituci, která usiluje o inovaci počtu studijních oborů, skladby a obsahu předmětů. Studenti tak získávají nejnovější teoretické i praktické poznatky, které mohou aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na vysílání studentů do zahraničí, zejména do evropských zemí. Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Fakulta stavební nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání a významně se podílí na vědecko-výzkumné činnosti.

Od roku 1992 je umístěna v historickém areálu na ulicích Veveří a Žižkově. V areálu na ulici Veveří se nacházejí budovy A, B, C, D, E a F. Tyto budovy byly v průběhu let 1994–2005 rekonstruovány. Nad areálem Veveří je na Žižkově ulici umístěna budova Z. Budova R na Rybkově ulici po levé straně areálu je prozatím ve správě Rektorátu VUT.